رئیس علوم پزشکی اراک: از مشاهده ماشین های عروس بغض کردم | یک دنیا خبر