افراد بالای ۶۰ سال بیشترین قربانیان کرونا در کشور | یک دنیا خبر