روحانی: هوشمندسازی شهرها باید از اولویت‌های دولت باشد | یک دنیا خبر