مجلس از توضیحات وزیر نفت درباره تأخیر در بهره‌برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی قانع نشد | یک دنیا خبر