انفجار مین در کابل 2 زخمی بر جای گذاشت | یک دنیا خبر