تشریح ویژه برنامه‌های «نکوداشت شمیران» در هفته تهران | یک دنیا خبر