مسیر‌های دوچرخه سواری و پیاده راه تا ۵۰۰ کیلومتر افزایش می‌یابد | یک دنیا خبر