فریادشیران: سعادتمند تخصصی در مدیریت فوتبال ندارد/ اتفاقات لیگ قهرمانان مهم‌ترین ضعف فوتبال ایران را عیان کرد | یک دنیا خبر