تلاش ایران برای گرفتن میزبانی مسابقات بسکتبال انتخابی کاپ آسیا | یک دنیا خبر