شایعات مربوط به چیریچ صحت ندارد/ مربیان شنا در 7 ماه اخیر درآمدی نداشته‌اند | یک دنیا خبر