سی‌ان‌ان مدعی علائم نگران‌کننده درباره وضعیت جسمانی ترامپ شد | یک دنیا خبر