رئیس‌جمهوری چین برای ترامپ و ملانیا آرزوی سلامتی کرد | یک دنیا خبر