دلارهای نفتی ریاض برای انحراف افکار عمومی از نقض حقوق بشر در عربستان | یک دنیا خبر