هشدار وزارت بهداشت درباره صعود نگران‌ کننده کرونا و خطر افزایش فوتی‌ها در تهران | یک دنیا خبر