نوسازی و بازسازی مناطق سیل زده کشور یک کار بزرگ تاریخی و از افتخارات ملی است/ باید در سد سازی کوشا باشیم/ دولت تدبیر و امید کار بزرگی در عرصه س | یک دنیا خبر