ببینید | دلار چگونه به ۳۰ هزار تومان رسید؟ | یک دنیا خبر