روایت همتی از توافق با نخست‌وزیر عراق برای آزاد کردن منابع مالی | یک دنیا خبر