دیدار سفیر ایران در افغانستان با عبدالله عبدالله | یک دنیا خبر