ترامپ: اف بی آی توجه خود را بر روی آنتیفا و گروه‌های چپ افراطی متمرکز کند | یک دنیا خبر