معاون وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی شرکت می‌کند | یک دنیا خبر