خرید 35میلیارد دلاری ای ام دی جهان فناوری را تکان داد | یک دنیا خبر