رگولاتوری از ضریب نفوذ ۱۵۰ درصدی تلفن همراه در کشور خبر داد | یک دنیا خبر