مدت قرنطینه خانگی در مبتلایان کرونا چند روز است؟ | یک دنیا خبر