بارش پراکنده باران در برخی مناطق کشور | یک دنیا خبر