ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران به 150 رسید | یک دنیا خبر