برگزاری مرحله فینال تنیس مردان بدون حضور تماشاگران | یک دنیا خبر