ابررایانه سیمرغ تا پایان امسال رونمایی می‌شود | یک دنیا خبر