تلاش استرالیا برای کاهش مشکلات کرونا در بخش دانشگاهی | یک دنیا خبر