دیدار رئیس‌جهاددانشگاهی ایلام با ۷ نفر از مدیران زن استان | یک دنیا خبر