کارگردان «زالاوا»: نقد خرافه هدف این فیلم است | یک دنیا خبر