تشریح برنامه‌های کارگروه کارگری و کارآفرینی دهه فجر | یک دنیا خبر