کاهش قیمت خودرو با مجموعه سازی قطعات/ کاهش هزینه سربار در دستور کار خودروسازان قرار گیرد | یک دنیا خبر