رعایت حریم غار نمک در احداث مزارع پرورش میگو/ جابجایی ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی واگذار شده | یک دنیا خبر