گفته های زنده یاد علی انصاریان در برنامه دورهمی | یک دنیا خبر