تجمع هواداران سرخآبی در پی درگذشت انصاریان | یک دنیا خبر