استوری انصاریان برای میناوند، پیش از بستری‌شدن | یک دنیا خبر