دیدار وزیر دفاع ایران و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح هند | یک دنیا خبر