افتتاح ضلع جنوبی ساختمان پلاسکو، سال آینده | یک دنیا خبر