امدادرسانی به ۱۷۷ هزار نفر در ۱۰ ماه گذشته | یک دنیا خبر