روحانی: با ورود اولین محموله واکسن ایمن سازی مردم طبق اولویت بندی‌ها آغاز شود | یک دنیا خبر