رئیس جمهور : با ورود اولین محموله واکسن ایمن سازی مردم طبق اولویت بندی‌ها بلافاصله آغاز شود | یک دنیا خبر