وقتی راجر واترز و نوید محمدزاده در یک جبهه قرار می‌گیرند | یک دنیا خبر