خبر بد برای پرسپولیس/ تمدید قرارداد ستاره ها روی هوا ! | یک دنیا خبر