اردوغان: گرفتن میزبانی فینال لیگ قهرمانان از ترکیه یک تصمیم سیاسی بود | یک دنیا خبر