درمان آب مروارید با داروی جدید و بدون نیاز به جراحی | یک دنیا خبر