کرونای هندی در اصفهان مشاهده نشده است/ شناسایی۵۱۰ بیمار جدید کرونا | یک دنیا خبر