آمادگی پالایشگاه‌های هندی برای خرید نفت ایران | یک دنیا خبر