احتمال برقراری آتش بس از صبح جمعه، هشدار واشنگتن به تل آویو مبنی بر ناتوانی در حمایت عمومی و دیپلماتیک | یک دنیا خبر