رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری سوریه در خارج از این کشور آغاز شد | یک دنیا خبر