نشست اضطراری سازمان ملل متحد با موضوع فلسطین برگزار می‌شود | یک دنیا خبر